Wednesday, October 23, 2013

Kisah dari Al Baqarah (Sapi betina)

            Kisah orang-orang yang terdahulu dalam surah Sapi betina (Al Baqarah):

1)Kisah penciptaan Adam.
2)Kisah Adam diturunkan ke bumi,bersama isterinya.
3)Kisah Bani Israel dan Musa
4)Kisah hari Sabtu (sabbath)
5)Kisah sapi betina,Bani Israel dan mukjizat Musa.
6)Kisah Ibrahim mengenal Allah;Tuhan pencipta alam dan dialog Ibrahim dengan Tuhan.
7)Kisah Harut dan Marut.
8)beberapa kisah dan peristiwa pada zaman Rasulullah (Muhamad).
9)Kisah Raja Thalut, Jalut (Goliath) dan Daud (David).
10)Kisah Ibrahim dan raja Namrud (Nimrod).

Semoga kita semua dapat mengambil pengajaran darinya.InsyaAllah.

No comments:

Post a Comment