Friday, August 30, 2013

Kisah dalam surah Al Kahfi

          Kesah orang-orang yang terdahulu di dalam al-Kahfi [Surah ke 18 Al-Quran] :

1. Kesah pemuda gua [The youth of the cave/ Sleepers of Ephesus] : Ayat 9-26
2. Kesah 2 lelaki bersama kebun/ladang milik mereka : Ayat 32-43
3. Kesah Nabi Musa dan Nabi Khidir : Ayat 60- 82
4. Kesah pemerintah bernama Dzulqarnain : Ayat 83-98

No comments:

Post a Comment