Friday, October 21, 2011

4 perkara

            Petikan dari Sabiili Wadah Tautan Ukhuwah Bil:10/2011 (IKRAM Kulim - Kuliah bulanan Zulkaedah):

Seorang lelaki bertemu dengan Amirul Mu'minin Ali bin Talib r.a. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, saya ingin bertanya 4 soalan, :
1) Apakah perkara yang wajib dan yang lebih wajib?
2) Apakah perkara yang dekat dan lebih dekat?
3) Apakah perkara yang pelik dan lebih pelik?
4) Apakah perkara yang sukar dan yang lebih sukar?

Amirul Mu'minin menjawab,
1. Yang wajib taat kepada Allah dan yang lebih wajib tinggalkan dosa.
2. Yand dekat itu qiamat dan yang lebih dekat adalah mati.
3. Yang pelik ialah dunia dan yang lebih pelik ialah cintakan dunia.
4. Yang sukar itu kubur dan yang lebih sukar pergi ke sana (kubur) tanpa bekalan.


Source :  Dari dinding laman fesbuk Surau KMO (Intel),Kulim (saudara Najib Alyamani)

p/s : " Dan demi sesungguhnya, Kami telah mencipta manusia dan Kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang (pengetahuan) Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya," [Qaaf 50:16]
.

No comments:

Post a Comment